Werkwijze

De meest cliënten die ik begeleid krijgen van de huisarts een verwijsbrief met de indicatie behandeling aan huis. Ik probeer altijd zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een huisbezoek. Vaak start ik al tijdens het eerste contact dieetvoeding op als dat nodig is. Vervolgens probeer ik zoveel mogelijk via telefonisch contact de behandeling te vervolgen. Als u geen verwijsbrief heeft met behandeling aan huis dan zult u bij mij een afspraak in Breukelen moeten maken en op een spreekuur komen. Mijn werk gebied is de hele gemeente Stichtse Vecht. Cliënten van buiten de gemeente adviseer ik wel, maar ik ga er niet op huisbezoek.

Om een afspraak te maken kunt u mij het beste bellen en het antwoordapparaat inspreken dan bel ik u terug. U kunt me ook een mailtje sturen en dan bel ik u ook om een afspraak met u te plannen.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw situatie, uw eetgewoonten en kijken we samen wat wenselijk is om te veranderen en wat voor u haalbaar is. Zo krijgt u een advies op maat. In de vervolgconsulten, na een huisbezoek meestal via de telefoon en soms ook per email, bespreken we hoe het gaat en waar u tegenaan loopt. Zo nodig stellen we het advies bij.

Vergoeding en tarieven

Ik ben een bevoegde diëtist. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 3 uur per jaar. Sommige mensen hebben extra uren in hun aanvullende pakket. Dit kunt u bij uw verzekeraar navragen. Ik probeer altijd uit te komen met de 3 uur die vergoed wordt. Lukt dit niet dan bespreek ik dit. Deze vergoeding gaat wel van het eigen risico af. Helaas schrijven de regels voor dat u zich moet identificeren. Dus bij het intakegesprek zal ik om een ID-kaart of rijbewijs vragen.

Het liefst werk ik met een verwijsbrief van een arts (huisarts of medisch specialist, ook de Parkinson verpleegkundige kan u verwijzen) of met een overdracht van een collega diëtist (bv. als u vanuit het ziekenhuis weer naar huis gaat).

De diensten Diabetes, COPD en CVRM gaan via de ketenzorg. Na verwijzing via Portevita kan ik patiënten in zorg nemen voor dieetadvies. Deze consulten worden via de ketenzorg vergoed en gaan niet ten koste van het eigen risico.

Eventueel kan ik u in zorg nemen via DTD, directe toegankelijkheid; dit doe ik alleen bij ongecompliceerde voedingsproblemen, zoals overgewicht. Ik werk bij voorkeur met verwijzing van een arts, zodat ik bij twijfel de arts kan raadplegen.

Mijn tarief is 60 euro per uur. Ik reken voor een intake 1 uur voor het gesprek en een half uur administratie tijd (dossier aanmaken, brief aan verwijzer sturen, berekenen van voeding of maken van voorbeeld dagmenu). Dit tarief hoeft u dus niet zelf te betalen. Ik declareer rechtstreeks bij de verzekeraar of via de ketenzorg.

Als u dieetvoeding nodig heeft, bestel ik deze bij een facilitaire dienstverlener. Dit wordt vergoed door uw verzekering. Ik regel als het ware een machtiging, een soort recept. Zolang de machtiging loopt kunt u de dieetvoeding bij de facilitaire dienstverlener bestellen. Indien noodzakelijk kan ik u een formulier geven waarmee u de dieetvoeding bij de apotheek kunt halen. Ziektekostenverzekeraars vergoeden dit vaak niet en de apotheek kan niet alle producten leveren.

Overige

Als u me zou willen vragen voor het geven van een lezing dan werk ik ook buiten de gemeente, echter dan moeten we het wel eens worden over een passende reiskostenvergoeding incl. reistijd vergoeding.

Voorwaarden

In principe werk ik op verwijzing van een arts of een daartoe bevoegde behandelaar. Mijn werk gebied is de gemeente Stichtse Vecht. Mocht u geen verwijzing hebben dan kunnen we kijken of we de behandeling via DTD, directe toegankelijkheid kunnen declareren bij uw verzekering en anders zult u de behandeling zelf moeten betalen.

Bij verhindering; Formeel dient u mij bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen en als u zonder af te zeggen niet aanwezig bent of niet verschijnt, zal ik het tarief voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening brengen. Ik reken 15 euro per kwartier en de uittoeslag (alleen als ik voor niks naar u toegereden ben). Meestal is mijn doelgroep niet met opzet de afspraak vergeten of er is iets tussen gekomen. Ik hanteer deze voorwaarde niet te streng.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Met andere woorden ik geef advies op grond van de mij verstrekte informatie. Mocht hier schade uit ontstaan dan kan dit evengoed komen door het niet goed opvolgen van mijn adviezen of het achter houden van informatie aan mij.

Ik sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.