Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hele complexe hersenziekte, waar bij er een probleem is in de communicatie tussen hersencellen. Een stof, dopamines, wordt te weinig aangemaakt of wordt door zenuwcellen niet herkend. Hierdoor hapert de informatieoverdracht in de hersenen. Dit kan gevolgen hebben voor bewegen, spieren die gaan trillen of “bevriezen”, de darmen werken minder goed, de aansturing is verstoord en ook het denken en doen raakt verstoord. Veel mensen met Parkinson hebben grote moeite met multi-tasken.

Contact opnemen

Waarom een diëtist? Veel mensen met Parkinson vallen af, de darmen werken minder waardoor obstipatie optreedt, maar de belangrijkste reden om naar de diëtist te gaan is de interactie tussen voeding en medicatie. Dopamines worden als medicijn gegeven, echter deze stof moet worden opgenomen vanuit de darmen in het bloed en als er eiwitten in de darm zitten, dan wordt de dopamine minder vlot opgenomen. Hoewel we eiwitten nodig hebben om ons lijf in conditie te houden, belemmeren de eiwitten wel de werking van deze medicatie. De diëtist kan adviseren hoeveel eiwitten nodig zijn voor conditie behoud en samen met de cliënt kijken hoe die eiwitten en medicatie het beste kunnen worden ingenomen.

Sommige mensen komen aan na een behandeling; DBS genoemd, dan is het goed om te kijken wat nodig om deze gewichtstoename te beperken. In een verder gevorderd stadium van Parkinson kunnen slikklachten optreden en dan is het belangrijk om samen met de logopediste en eventueel de ergo therapeute te kijken wat nodig is om de cliënt zo goed mogelijk gevoed te houden.

Er wordt rekening gehouden met uw wensen en mogelijkheden. U krijgt persoonlijk voedingsadvies. Meestal met een voorbeeld dagmenu met medicatie tijden en met uitleg hoe hier “mee te spelen”.

 


Notice: Trying to get property of non-object in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/themes/denbesten/cursus_single.php on line 290